ฮาร์โมนีย์ บางกอก เนอร์สซิ่งโฮม

HARMONY BANGOKOK NURSING HOME

ยินดีต้อนรับ ฮาร์โมนีย์ บางกอก เนอร์สซิ่งโฮม

ในปัจุบันผู้สูงอายุ จำเป็นต้องได้รับดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาวะร่างกาย จิตใจ และโรคต่างๆ ที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ปกติอย่างที่เคย ผู้สูงอายุจึงต้องการการดูแลที่เข้าใจเฉพราะบุคคลภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สะดวกสบาย ทันสมัย และปลอดภัย

เราดูแลผู้สูงอายุเสมือนเป็นคนในครอบครัวของเรา

โดยครอบคลุมทั้ง ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการ ผู้ดูแลช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และ ผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคที่ต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การวางแผนดูแลแบบองค์รวม เน้นการใช้ทักษะ และ ความสามารถพิเศษสำหรับการดูแลผู้สูงอายุเฉพาะบุคคล ช่วยบำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย และสภาพจิตใจของผู้สูงอายุให้มีอาการดีขึ้น ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองต่อการรักษาของแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขรู้สึกเป็นอิสระ ลดปัญหาในการทำกิจวัตรประจำวัน และกิจกรรมต่างๆ นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของตัวผู้สูงอายุเองและคนในครอบครัว

นำสมัยด้วยเทคโนโลยี

ด้วยการนำความรู้ และเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ภายใน ทำให้มั่นใจด้วยระบบตรวจจับ การเช็คสุขภาพและการตรวจวัด อาทิเช่น มวลร่างกาย BSI สามารถตรวจวัดสุขภาพของคุณตาคุณยายที่เข้าพักรวมทั้งใช้วางโปรแกรมสุขภาพที่เหมาะสมของแต่ละคนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

สาขาที่1 รามอินทรา

ยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำ โทร 086-906-6182

การดูแลและการบริการ

บริการดูแลและช่วยเหลือกิจวัตรประจำวันทั่วไป เช่น การรับประทานอาหารและการให้ยาประจำตัวของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยให้ครบทั้ง 3 มื้อ ไปจนถึงการชำระล้างร่างกาย และการแต่งตัว เป็นต้น

บริการดูแลและช่วยเหลือด้านการพยาบาล เช่น การเฝ้าระวังภาวะโรคหรืออาการแทรกซ้อนต่างๆ อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ช.ม. ตรวจวัดสัญญาณชีพจร พลิกตัวผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นต้น

บริการดูแลและช่วยเหลือด้านอารมณ์ เช่น คอยพูดคุยกับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟื้น เพื่อจะได้รับรู้ รับฟัง อารมณ์และความรู้สึกต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟื้น และคลายความรู้สึกในด้านลบที่อาจเกิดกับตัวผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟื้น

บริการดูแลและช่วยเหลือด้านการฟื้นฟู ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟื้น เช่น การทำกายภาพบำบัดเบื้องต้นเป็นประจำทุกวัน เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายให้ดีขึ้น เป็นต้น

มีห้องพักพร้อมเครื่องปรับอากาศ บรรยากาศร่มรื่น สบาย ไม่แออัด

มีบริการซักรีดเสื้อผ้าสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้น

บรรยากาศที่พัก

ทำไมถึงเลือกเรา

ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย ได้รับการดูแลจากผู้ชำนาญการด้านผู้สูงอายุ ตลอด24ชม. ที่มีความรู้ ทักษะการดูแลพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการตรวจเช็คสุขภาพผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย มีสังคมเพื่อนผู้สูงอายุในวัยเดียวกันได้พูดคุยแลกเปลลี่ยนประสบการณ์ชีวิต มีกิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพกาย และจิตใจมากมาย ทำให้สุขภาพจิตแข็งแรง

ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย ไม่พลาดการติดต่อกับครอบครัว เพราะเรามีระบบการเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถมองติดตาม หรือพูดคุยผ่านระบบ CCTV ทางมือถือ ไอแพ็ด ไอโฟน สมาร์ทโฟน ได้จากทุกแห่ง

มีรถรับ-ส่ง โรงพยาบาล เมื่อยามแพทย์นัดพบ และรถนำส่งเยี่ยมบ้าน ถ้าต้องการ

ใกล้โรงพยาบาลของรัฐ และเอกชน เช่น โรงพยาบาลสินแพทย์ โรงพยาบาลนพรัตน์ โรงพยาบาสายไหม โรงพยาบาลเกษมราษฎร์

สภาพพื้นที่ แวดล้อมด้วยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ดีเงียบสงบ

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องพักสะดวกสบาย สะอาด ถูกสุขอนามัย อากาศถ่ายเทสะดวก ปลอดภัย มีความเงียบสงบและเป็นส่วนตัว มีบริการทั้งแบบรายเดือนและรายวัน

  สถานที่กว้างขวาง สิ่งแวดล้อมดี มีบริเวณพักผ่อนหย่อนใจบริเวณรับประทานอาหาร และบริเวณทำกิจกรรมต่างๆ สำหรับพักฟื้น ผ่อนคลาย และใช้เวลาร่วมกัน เพื่อให้สุขภาพโดยรวมของผู้สูงอายุมีคุณภาพที่ดีขึ้น

  มีเตียงนอนเหมาะสมกับผู้สูงอายุ มีเครื่องปรับอากาศทุกห้อง และอุปกรณ์เสริมอาทิเช่น เตียงลมป้องกันการกดทับหลอดไฟปรับระดับ ระดับให้แสงที่เหมาะสม

  ภายในห้องพักมีเครื่องปรับอากาศทุกห้อง เพื่อให้อากาศหมุนเวียนถ่ายเทสะดวก

  ห้องน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นอำนวยความสะดวกทุกห้อง

  บริการอุปกรณ์กดเรียกพนักงานทุกเตียง สบายใจได้ถึงการให้บริการและการให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว

  จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันลื่นล้มภายในห้องพักและห้องน้ำเพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุ

  มีเคเบิ้ลทีวี ภายในห้องพักทุกห้อง รวมถึงบริเวณทำกิจกรรมร่วมกัน

  ให้บริการรถพยาบาลกรณีฉุกเฉิน พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ทันสมัย สำหรับเคลื่อนย้ายและรับ-ส่งผู้สูงอายุไปยังบ้าน โรงพยาบาล หรือสถานที่ต่างๆ โดยเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง (บริการรถรับ-ส่ง)

  ติดตาม และเข้าตรวจดูผู้สูงอายุได้ตลอดเวลา พร้อมระบบเสียงสนทนาผ่านโปรแกรม CCTV

  อำนวยความสะดวกด้วยเครื่องมือทันสมัย อาทิเช่น Track ตรวจจับผู้เข้าพัก สามารถตรวจข้อมูลด้านสุขภาพ อาทิเช่น อัตตราการเต้นของหัวใจ ความดัน จำนวนก้าวต่อวัน เครื่องวัด มวล BSI และอื่นๆ

  รายงานสุขภาพผู้เข้าพัก ประจำเดือน สามารถตรวจและดูความก้าวหน้าของสุขภาพผู้เข้าพัก และออกแบบปรึกษาพัฒนาเหมาะสมกับผู้เข้าพัก แต่ละท่านอย่างเหมาะสม

  เตียงไฟฟ้า 5 ไกร์ ระดับ สามารถตะแคงข้างได้ทั้งตัว ตะแคงได้ทั้งซ้าย-ขวา เพื่อช่วยผู้ป่วยในเรื่องการทรงตัวในการเปลี่ยนผ้าอ้อม และป้องกันแผลกดทับอีกด้วย สามารถปรับเป็นโหมดเก้าอี้ได้ เหมาะสำหรับนั่งขับถ่าย นั่งดูทีวี นั้งรับประทานอาหาร นอนสบาย ปรับให้เข้ากับการนอน ช่วยให้นอนหลับได้สบายตลอดทั้งคืน

โปรโมชั่นรับปีใหม่ราคาพิเศษ

ค่าบริการห้องรวมรายเดือน

16,000บาท/เดือน

 • จากราคาปกติ 18,000 บาท

ค่าบริการห้องเดี่ยวรายเดือน

24,000บาท/เดือน

 • จากราคาปกติ 28,000 บาท

ค่าบริการรายวัน

1,000บาท/วัน

 • จากราคาปกติ 2,000 บาท

ผลตอบรับจากลูกค้า

ติดต่อเรา

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ฮาร์โมนีย์ เนอร์สซิ่งโฮม สาขาที่1 รามอินทรา

Phone

086-906-6182

Address

40/44 ถนน เลียบคลองสอง รามอินทรา แขวงบบางชัน เขตคลองสามวา กทม 10510